FrançaisItalianGermanTurkishRussiangreecePortugueseenglish

Yıllıklar çeşitli dillerde yayımlanmakta ve psikanaliz alanının önde gelen dergisi Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nde bir önceki yıl içinde çıkmış en anlamlı makalelerin bir seçkisinden oluşmaktadır.

Uluslararası Psikanaliz Dergisi (IJP) 1920’de Ernest Jones tarafından, Sigmund Freud yönetiminde kurulmuştur. Tam hakemli bir dergi olup, yılda altı kez yayımlanmaktadır. Sahip olduğu uluslararası yayın kurulları sistemi, belli başlı bütün Avrupa dillerinde makale gönderme ve hakem değerlendirmesi politikası, ve ardından, kabul edilen makalelerin dergi hesabına İngilizceye çevrilmesi sayesinde, dünyanın dört bir yanından yazarların yaygın katkılarını düzenli olarak yayımlayan tek psikanaliz dergisidir.

Yıllıklar’ın Yayın Kurulları: Her Yıllık bir editör, bir sekreter ve üyelerden oluşan kendi Yayın Kuruluna sahiptir. Yayın Kurulunun görevi hedef okur kitlesinin tercihlerini dikkate alarak makalelerden seçki yapmaktır. Her Yayın Kurulu kendi seçkisini oluşturduğundan çevrilen makaleler bir Yıllık’tan ötekine değişir. Çevirmenlerin çoğu, 1910’da Freud tarafından kurulmuş olan Uluslararası Psikanaliz Birliği’ne (IPA) bağlı cemiyetlerin üyesi olup, serbest çalışan analistlerdir. Makaleleri gönüllü olarak çevirirler ve mümkün oldukça seçilen makalelerin yazarlarıyla yakın temas halinde çalışırlar.

Anadiller ve psikanaliz: Yıllıklar okura farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı verir. Dahası, meslektaşlar İngilizce’ye iyi derecede hakim olduklarında bile, anadillerinde makale okuyabilmelerinin, metni daha kolay anlamalarını ve metinle ilgili daha serbest bir şekilde çağrışımda bulunabilmelerini kolaylaştırdığı deneyimle sabittir.

İçselleştirmenin desteklenmesi: Yıllıklar’da birinci sınıf makaleler yayımlanmasının özellikle değerli olan tarafı, ilk dili İngilizce olmayan meslektaşların, birbirinden farklı psikanalitik düşünme biçimleriyle karşılaşmasını sağlamasıdır. Bu sayede Yıllıklar, Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nin okur sayısının artmasına yardımcı olmakta ve farklı psikanaliz camiaları arasındaki fikir alışverişinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Çeviri meselelerinin ön plana çıkarılması: Çeviri konusunda Yıllıklar’ın bize kazandırdığı deneyimi uluslararası Kongrede birbirimizle paylaşmaktayız. Çevirmenlerimizin çoğunun psikanaliz uygulaması içinde olması –ve bundan dolayı çağdaş psikanalizdeki çok farklı diller, tarzlar ve kültürlere ilişkin terminolojik ve kavramsal meselelerle gündelik olarak uğraşmak zorunda olmaları- bu deneyime özel bir değer katmaktadır.

Nilüfer Erdem

Avrupa Psikanaliz Yıllıkları Baş Editörü